กองทัพบกอาจจัดหาปืนใหญ่ M777A2

ปัจจุบันกองทัพบกมีหน่วยทหารปืนใหญ่ทั้งแบบใช้ปืนใหญ่ขนาด…