UNGA ผ่านมติเรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม วิจารณ์รัสเซียสร้างสถานการณ์เลวร้าย ไทยโหวตหนุน คนค้าน 5 ชาติเดิม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้พิจารณามติผลกระทบด้านมนุษยธรรมของการรุกรานยูเครน (Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine) ที่เสนอโดยยูเครนและอีก 90 ชาติให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา และได้รับการลงคะแนนสนับสนุน 140 เสียง คัดค้าน 5 เสียง คือ รัสเซีย ซีเรีย เกาหลีเหนือ เอริเทรีย และเบลารุส และงดออกเสียง 38 เสียง ในขณะเดียวกันก็ลงมติตีตกร่างญัตติที่เสนอโดยแอฟริกาใต้ที่รัสเซียสนับสนุน

ไทยโหวต Yes ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติผ่านมติเรียกร้องรัสเซียถอนทัพออกจากยูเครน

ในวันนี้ ที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติในการประชุมฉุกฉินกรณีวิกฤตยูเครน ซึ่งทั่วโลกมีผู้เห็นชอบกับมตินี้ 141 ประเทศ ไม่เห็นชอบ 5 ประเทศ งดออกเสียง 35 ประเทศ ถือว่ามติผ่านที่ประชุม และได้รับการยืนปรบมือจากผู้แทนประเทศต่าง ๆ หลังจากที่ประธานในที่ประชุมประกาศผลออกมา

ผู้แทนไทยกล่าวในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ขอเคารพเขตแดนและกฎสหประชาชาติ เจรจาหาทางออกอย่างสันติ แต่ยังไม่บอกว่าจะโหวตอะไร

ผู้แทนไทยในสหประชาชาติกล่าวในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยวิกฤตยูเครนในวันนี้ โดยมีถ้อยแถลงที่เป็นกลาง ไม่ได้สนับสนุนยูเครนโดยเอ่ยชื่อ และดูเหมือนจะตำหนิรัสเซียโดยไม่เอ่ยชื่อเช่นกัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการกล่าวใจความโดยไม่ต้องการให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจ

ทูตหลายชาติเข้าพบกระทรวงการต่างประเทศ โน้มน้าวโหวตช่วยยูเครน

เมื่อวานนี้ เอกอัคราชทูตและอุปทูตหลายชาติเข้าพบกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อโน้มน้ามและขอเสียงสนับสนุนจากประเทศไทยในการลงมติเกี่ยวกับยูเครนในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ ซึ่งคาดว่าการลงมติจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้

กองทัพไทยร่วมฝึกรักษาสันติภาพกับกองทัพจีน ในการฝึก Shared Destiny 2021

กองทัพไทยร่วมทำการฝึกกับกองทัพจีน ปากีสถาน และมองโกเลีย…