HMS Richmond ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรฝึกร่วมกับกองทัพเรือไทย สัญญาณแรกของนโยบาย Indo-Pacific Tilt ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

วันนี้ เรือ HMS Richmond ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรทำกา…