TAF Editorial วิพากษ์ข้อเสนอของพิธา ยุบรวม สป.-บก.ทท. ลดกำลังพล ทบ.

ส.ส. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการบริหารกองทัพ ซึ่ง TAF เห็นว่ามีความน่าสนใจที่จะนำมาถกเถียงกันครับ

ผลกระทบของ COVID-19 ต่องบประมาณกลาโหมของไทย

TAF ประเมินว่างบประมาณกลาโหมของไทยจะยังลดลงอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 - 2 ปี ยกเว้นว่าถ้าการฉีดและการกระจายวัคซีนประสบความสำเร็จและเปิดประเทศได้อย่างเร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเริ่มหยุดการถดถอย

TAF MilTalk #14 – #โควิด ระบาดหนัก กองทัพทำอะไรได้บ้าง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา TAF ได้จัดเสวนาในคลับเฮ้าส์ในหัวข้อ โควิดระบาดแบบนี้ กองทัพจะช่วยอะไรได้บ้าง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหมอท่านหนึ่งมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพวกเรา เสริมกับความเห็นของคณะทำงาน TAF ทุกท่าน ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย วันนี้เราสรุปการสนทนาในวันนั้นมาให้อ่านกันครับ

TAF จับตางบกลาโหม 64

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ โดยปีนี้ตั้งงบประมาณเอาไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลจำนวน 6.23 แสนล้านบาท ซึ่งต้องทำการกู้ยืมเพิ่มเติม สำหรับกระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณ 223,463.6521 ล้านบาท ลดลง 8,281.6210 ล้านบาท หรือคิดเป็น -3.57% เมื่อเทียบกับปี 2563 เมื่อจำแนกเป็นหน่วยงานจะมีรายละเอียดดังนี้