กองทัพบกเล็งเลิกซื้อ #เครื่องบินVIP รุ่น G500 เปลี่ยนเป็น บ. ลำเลียง C-295W แทน

วันนี้ที่ #กองบัญชาการกองทัพบก #ผู้บัญชาการทหารบก ได้แถลงข่าวหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งมีการชี้แจงว่ากองทัพบกมีแนวคิดที่จะยกเลิกการจัดหาเครื่องบิน VIP และเปลี่ยนมาเป็นการจัดหาเครื่องบินลำเลียงแทน

รู้จักเครื่องบินพระที่นั่ง/รับส่งบุคคลสำคัญของไทย

ตอนนี้มีกระแสข่าวและความสนใจอย่างคับคั่งเกี่ยวกับเครื่องบินพระที่นั่ง/เครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญของกองทัพอากาศ (ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกสั้น ๆ ว่า #เครื่องบินVIP) รวมถึงโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ของเครื่องบินเหล่านั้น ดังนั้นวันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านนำไปใช้ในการสนทนาแลกเปลี่ยนกันต่อไป TAF ขอนำเสนอข้อเท็จจริงว่า เครื่องบิน VIP ที่อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศมีอะไรบ้าง และแต่ละลำมีการปรับปรุงอะไรบ้าง