กองทัพเรือเสนอโครงการปี 66 ต่อเรือในประเทศ 3 ลำ ปรับปรุงเรือเก่า 2 ลำ

มีข่าวว่ากองทัพเรือจะเสนอโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงปัตตานีให้รัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาเพื่อของบประมาณในปี 2566

คาดการณ์การปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงปัตตานีในปีงบประมาณ 2565 งบ 3 พันล้านบาท

ปีงบประมาณ 2565 #กองทัพเรือ มีโครงการที่เสนอของบประมาณในการปรับปรุงเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุดเรือหลวงปัตตานีจำนวน 2 ลำ มุลค่า 3 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และอาจรวมถึงการติดตั้งจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำด้วย