Guarding the Western Border: ติดตามการยกระดับการเฝ้าตรวจชายแดนตะวันตกของกองทัพบก

หลังจากการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 ของไวรัส #โควิด19 ในเขต…

TAF Talk #20 – ตามไปดูกกล.นเรศวรเฝ้าชายแดนไทย-พม่า

TAF เดินทางไปกับกองทัพบกเพื่อติดตามการทำงานของกองกำลังนเรศวรที่ได้รับภารกิจจากจังหวัดตากในการเฝ้าตรวจชายแดนเพื่อป้องกันการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 เพื่อดูว่าทหารในแนวหน้าแต่อยู่ในเขตชุมชนทำงานกันอย่างไร มีอะไรใช้กันบ้างครับ