SGAirshow2022: F-35 ใน Singapore Airshow และเรื่องราวการจัดหา F-35B ของกองทัพอากาศสิงคโปร์

ใน Singapore Airshow 2022 นี้ กองทัพสหรัฐส่งทั้ง F-35A และ B มาร่วมจอดตั้งแสดงและทำการบินแสดงด้วย วันนี้เรามีภาพ F-35A ที่จอดตั้งแสดงในงาน ซึ่งจะเป็นรุ่นที่กองทัพอากาศไทยจะได้รับถ้ากองทัพอากาศไทยสามารถจัดหา F-35 ได้สำเร็จ (ภาพขอขอบคุณ) นอกจอกนั้น F-35 ที่ทำการบินคือ F-35B รุ่นที่สิงคโปร์จัดหาจำนวน 4 ลำแรกจากทั้งหมด 12 ลำในปี 2020 นั่นเอง