R V Connex บริษัทไทยหนึ่งเดียวใน Dubai Airshow กับการเปิดตัวต่อตลาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก

Dubai Airshow กำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นแอร์โชว์ขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นอีกครั้งในยุคโควิด-19 ซึ่งทำให้ตลาดการบินและการทหารกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ภายในงานแอร์โชว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครั้งนี้ มีบริษัทของคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานคือ R V Connex ซึ่งเข้าร่วมในส่วนของ Space Forum ที่เป็นพื้นที่ของบริษัทด้านอวกาศอื่น ๆ ทั่วโลก

กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินโจมตี AT-6 Wolverine จำนวน 8 ลำ

องทัพอากาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จำนวน 8 เครื่อง โดยเป็นการจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบา พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุน การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาจง ซึ่งเลือกแบบเครื่องบิน AT-6 Wolverine จากบริษัท Textron Aviation Defense LLC จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,314 ล้านบาท