DTI ซื้อ UAV จากจีน 95 ล้านบาท

Defence Technology Institute หรือ #DTI ได้เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงสำหรับปฏิบัติภารกิจระบบ UAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ ในหมวดอุปกรณ์ของอากาศยาน ผู้ได้รับคัดเลือกคือ Beihang UAS Technology โดยเสนอราคา 95.05 ล้านบาท