กองทัพบก เปิดเผยภาพ โดรนขนาดกลางแบบใหม่ D-Eye 04 จาก DTI และ Beihang

นิตยสารข่าวทหารบกของกองทัพบก ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 พ.ย. 2564 ในคอลัมน์เขี้ยวเล็บกองทัพบกไทย โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก ได้เผยแพร่บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบ อากาศยานไร้คนขับ ขนาดกลางของกองทัพบก ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกองทัพบกและ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

DTI ซื้อ UAV จากจีน 95 ล้านบาท

Defence Technology Institute หรือ #DTI ได้เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงสำหรับปฏิบัติภารกิจระบบ UAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ ในหมวดอุปกรณ์ของอากาศยาน ผู้ได้รับคัดเลือกคือ Beihang UAS Technology โดยเสนอราคา 95.05 ล้านบาท