กองทัพบกเล็งเลิกซื้อ #เครื่องบินVIP รุ่น G500 เปลี่ยนเป็น บ. ลำเลียง C-295W แทน

วันนี้ที่ #กองบัญชาการกองทัพบก #ผู้บัญชาการทหารบก ได้แถลงข่าวหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งมีการชี้แจงว่ากองทัพบกมีแนวคิดที่จะยกเลิกการจัดหาเครื่องบิน VIP และเปลี่ยนมาเป็นการจัดหาเครื่องบินลำเลียงแทน