กองทัพอากาศจัดซื้อ DA42MPP เพิ่มเติม 3 ลำ

เมื่อเดือนที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ลงนามจัดหาเครื่องบินลาดตระเวนแบบ DA42MPP เพิ่มเติมอีกสามลำ งบประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะติดตั้ง LiDAR Sensor พร้อมกล้องตรวจการณ์ของ Riegl เพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน 402 กองบิน 4 ตาคลี