กองทัพอากาศรับมอบเครื่องบินแบบ Airbus A320 และเครื่องบินฝึกแบบ DA40NG

วันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีรับมอบและบรรจ…