DTI ทำอะไรตอนนี้ พร้อมรายละเอียดการร่วมทุนกับชัยเสรีและ ม.มหานคร (เก็บตกสัมมนา Defense and Security และ TAF)

วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา Defense and Security 2022 และ thaiarmedforce.com ได้ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "A Glimpse of Thailand’s Defence Industry in 21st Century" ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาร่วมเสวนา โดยต่อไปนี้คือสรุปเนื้อหาจากการสัมมนาซึ่งเป็นการแนะนำภารกิจของ DTI การวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย โครงการวิจัยของ DTI และการร่วมทุนกับภาคเอกชนในหลายโครงการ โดยเฉพาะการร่วมทุนในโครงการยานเกราะกับชัยเสรีและการร่วมทุนในโครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

DTI กองทัพเรือ บ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น วางกระดูกงูเรืออเนกประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI จัดพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น โดยร่วมมือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

DTI ซื้อ UAV จากจีน 95 ล้านบาท

Defence Technology Institute หรือ #DTI ได้เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงสำหรับปฏิบัติภารกิจระบบ UAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ ในหมวดอุปกรณ์ของอากาศยาน ผู้ได้รับคัดเลือกคือ Beihang UAS Technology โดยเสนอราคา 95.05 ล้านบาท