DTI กองทัพเรือ บ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น วางกระดูกงูเรืออเนกประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI จัดพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น โดยร่วมมือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

DTI ซื้อ UAV จากจีน 95 ล้านบาท

Defence Technology Institute หรือ #DTI ได้เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงสำหรับปฏิบัติภารกิจระบบ UAV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ระบบ ในหมวดอุปกรณ์ของอากาศยาน ผู้ได้รับคัดเลือกคือ Beihang UAS Technology โดยเสนอราคา 95.05 ล้านบาท