Elephant Walk ของโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

12 ธันวาคม 2563 เป็นวันสถาปนาโรงเรียนการบิน #กองทัพอากาศ และครบรอบ 51 ปี #ฐานบินกำแพงแสน อีกทั้งเป็นวาระการรำลึกถึง การก่อตั้งโรงเรียนการบินทหารบก 106 ปี ที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการบินทางทหารในสยาม โรงเรียนการบิน จึงได้ทำกิจกรรม คชสารยาตรา 2563 หรือ "Elephant Walk 2020" เพื่อแสดงขีดความสามารถ ความพร้อม และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับกำลังพลทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการผลิต #นักบิน ของกองทัพอากาศ โดยมีอากาศยานทั้งสามแบบของโรงเรียนการบินคือ CT-4E Chicken, DA-42 Twin Stars, และ PC-9M Mustang เข้าร่วมกิจกรรม