DTI ทำอะไรตอนนี้ พร้อมรายละเอียดการร่วมทุนกับชัยเสรีและ ม.มหานคร (เก็บตกสัมมนา Defense and Security และ TAF)

วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา Defense and Security 2022 และ thaiarmedforce.com ได้ร่วมกันจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "A Glimpse of Thailand’s Defence Industry in 21st Century" ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาร่วมเสวนา โดยต่อไปนี้คือสรุปเนื้อหาจากการสัมมนาซึ่งเป็นการแนะนำภารกิจของ DTI การวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย โครงการวิจัยของ DTI และการร่วมทุนกับภาคเอกชนในหลายโครงการ โดยเฉพาะการร่วมทุนในโครงการยานเกราะกับชัยเสรีและการร่วมทุนในโครงการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รถมีเสาอากาศ! รู้จักรถ Jammer ของ EOD

ภาพจากสมาชิกของเราอีกรูปครับ เป็นภาพถ่ายจากการชุมนุมที่ #อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โพสสอบถามว่ารถคันนี้คืออะไร