กองทัพอากาศ เริ่มปรับปรุง Gripen ให้เป็นมาตรฐาน MS20

ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กองทัพไทยทุกกองทัพยังต้องปรับลดงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของ #โควิด19 ที่ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินหลายแสนล้านบาทมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ การจัดหายุทโธปกรณ์จึงเป็นโครงการแรก ๆ ของรัฐที่ถูกตัดออกไป ทั้งนี้ หนึ่งในนั้นมีงบประมาณของกองทัพอากาศเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ Gripen จำนวน 11 ลำ (จากเดิม 12 ลำ เพราะประสบอุบัติเหตุตก 1 ลำ) นั้นเป็นการพัฒนารับปรุงขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุง และปรับสมรรถนะในเรื่องเทคโนโลยีและอุปกรณ์การฝึกของตัวอากาศยาน โดยใช้งบประมาณราว 510 ล้านบาท

Link-TH vs. Link-16 คืออะไร ต่างกันอย่างไร ไทยใช้ Link ไหนดี

เราอาจจะเคยได้ยินบ่อย ๆ กับคำว่า Link-TH (Link-T) บ้าง Link-16 บ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้คือเครือข่ายการรับส่งข้อมูลทางยุทธวืธีหรือ Tactical Data Link ที่กองทัพทั่วโลกพัฒนามาใช้งานกันอย่างจริงจังเมื่อราว 40 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่แนวคิดด้วยสงครามเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare เริ่มได้รับการยอมรับ วันนี้เราจะลองมาทำความรู้จักว่า Tactical Data Link คืออะไร Link-TH หรือ Link-16 คืออะไร จุดแตกต่างที่สำคัญคืออะไร และช่วยในการปฏิบัติการได้อย่างไร

Saab ศึกษาการปรับปรุง #Gripen C/D รับสวีเดนเพิ่มงบประมาณกลาโหม-เปิดฝูงบิน Gripen อีกสองฝูง

สำนักงานยุทธภัณฑ์ทางทหารของสวีเดนหรือ #FMV ได้ลงนามกับบริษัท #Saab ผู้ผลิตเครื่องบิน Gripen ให้ทำการศึกษาและระบุสิ่งที่จำเป็นสำหรับคามต้องการของกองทัพสวีเดนเพื่อให้สามารถใช้งาน Gripen C/D ไปได้จนถึงปี 2035 โดยสัญญานี้มีมูลค่า 22.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และการศึกษาจะดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2564