ฟังขึ้นหรือไม่? คำชี้แจงจาก ทร. ทอ. ว่าทำไมยังซื้อของจาก Avia Satcom นายหน้า GT200 อยู่

สองวันที่ผ่านมามีคำชี้แจงจากกองทัพเรือและกองทัพอากาศในป…