รู้จักการทำงานของ Iron Dome เคล็ดลับความแม่นยำที่ 90%

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Iron Dome ถูกพูดถึงกันมากในสงครา…

การปะทะรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ และประสิทธิภาพของระบบ Iron Dome

ความขัดแย้งรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เกิดขึ้นจากกรณีการขับไล่ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ออกจากเมือง Sheikh Jarrah ซึ่งอยู่บริเวณเยรูซาเล็มตะวันออก โดยศาลอิสราเอลได้ตัดสินตามคำขอของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อการตั้งถิ่นฐานชาวยิวว่าพื้นที่ที่ครอบครัวชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่นั้นเคยเป็นของชาวยิวมาก่อน ส่วนาวปาเลสไตน์กล่าวว่าการดำเนินการนี้เป็นความพยายามในการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากเยรูซาเล็มเพื่อยกพื้นที่ให้ชาวยิวมากขึ้น ซึ่งแม้จะมีคำเตือนจากสหรัฐประชาชาติว่าการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่ดังกล่าวอาจถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม แต่ศาลอิสราเอลก็ตัดสินตามคำขอให้ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไป