ทอ. ปลดประจำการ L-39ZA/ART

กองทัพอากาศทำพิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (บ.ขฝ.1) หรือ L-39ZA/ART ฝูงสุดท้ายทั้งหมดแล้วในวันนี้ที่กองบิน 41 เชียงใหม่ ที่ตั้งของฝูงบิน 411 ซึ่งใช้งาน L-39ZA/ART โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพิธี