DS2022: MARCUS-B ของ #กองทัพเรือ ชูจุดเด่นเป็นโดรนไทย 100% มีเป้าหมายผลิตเข้าประจำการจริง

MARCUS-B เป็นโครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้นลงทางดิ่งของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หรือ สวพ.ทร. โดยร่วมมือกับเอกชนในประเทศ และได้เห็นการทดสอบอากาศยานไปบ้างแล้ว และได้นำมาจัดแสดงในงาน Defense and Security 2022 ครั้งนี้ด้วย