คาดการณ์การปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงปัตตานีในปีงบประมาณ 2565 งบ 3 พันล้านบาท

ปีงบประมาณ 2565 #กองทัพเรือ มีโครงการที่เสนอของบประมาณในการปรับปรุงเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุดเรือหลวงปัตตานีจำนวน 2 ลำ มุลค่า 3 พันล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และอาจรวมถึงการติดตั้งจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำด้วย