กองทัพบกรับมอบ Mi-17V5 เพิ่มเติม

สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ข้อมูลการส่งมอบเฮ…