ปี 65 ทร. อาจต่อเรือ OPV เพิ่ม จะเป็นเรือชั้น Khareef ได้หรือไม่?

ตามข่าวล่าสุดที่ระบุว่า งบปี 65 นั้น กองทัพเรืออาจจะจัด…