กองทัพเรือเสนอโครงการปี 66 ต่อเรือในประเทศ 3 ลำ ปรับปรุงเรือเก่า 2 ลำ

มีข่าวว่ากองทัพเรือจะเสนอโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงปัตตานีให้รัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาเพื่อของบประมาณในปี 2566

ปี 65 ทร. อาจต่อเรือ OPV เพิ่ม จะเป็นเรือชั้น Khareef ได้หรือไม่?

ตามข่าวล่าสุดที่ระบุว่า งบปี 65 นั้น กองทัพเรืออาจจะจัด…