กองทัพเรือเปิดตัว Orbiter 3 อากาศยานไร้นักบินแบบแรกของกองทัพเรือ

ในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ๖๓ กองทัพเรือได้นำอากาศยานไร้…