TAF Talk #98 – จำลองการรบ นาวิกไทย ยกพลขึ้นบก ด้วยยานเกราะ 5 แบบ

กองทัพเรือกำลังจะมียานเกราะสำหรับการยกพลขึ้นบกแบบใหม่คื…

พนัส R600 8×8: รู้จักแนวคิดและเบื้องหลังการออกแบบยานเกราะฝีมือคนไทย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่ากองทัพเรือได้เริ่มโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง 8x8 จำนวน 2 คัน ซึ่งมีบริษัทที่สืบราคากลางเป็นบริษัทในไทย และเมื่อพิจารณาจาก TOR แล้วก็พบว่าบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด น่าจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากข้อกำหนดที่รถ R600 น่าจะมีคุณสมบัติตรงกับ TOR มากที่สุด วันนี้เราจึงนำบทความเก่าที่ TAF เคยไปสัมภาษณ์วิศวกรผู้ออกแบบ R600 ที่งาน Defense and Security มาบอกเล่ากันอีกครั้งเพื่อรับทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ R600 ซึ่งกำลังจะเป็นยานเกราะ 8x8 ของคนไทยแบบแรกที่กองทัพไทยจัดหาเข้าประจำการครับ

กองทัพเรือ จัดหารถหุ้มเกราะ 8×8 และ 4×4 ลุ้นรถเกราะฝีมือคนไทยได้เข้าประจำการ

กองทัพเรือออกประกาศกำหนดราคากลางสองโครงการในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 99.9 ล้านบาท (คันละ 49.95 ล้านบาท) และจัดซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อหรือ 4x4 จำนวน 6 คัน มูลค่าโครงการ 99.9 ล้านบาท (คันละ 16.65 ล้านบาท)