31 ก.ค. วันผู้พิทักษ์ป่าโลก

31 ก.ค. ที่ผ่านมา เป็น #วันผู้พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และรำลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ