ภาพ Type-85 ของทบ. หลังปรับปรุง

เมื่อปี 2562 กองทัพบกได้มีโครงการปรับปรุงยานเกราะสายพานลำเลียงพลแบบ Type-85 เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไปจากอายุการใช้งานปัจจุบันที่ราว 35 ปี