TAF Talk #98 – จำลองการรบ นาวิกไทย ยกพลขึ้นบก ด้วยยานเกราะ 5 แบบ

กองทัพเรือกำลังจะมียานเกราะสำหรับการยกพลขึ้นบกแบบใหม่คื…

กองทัพเรือชี้แจงกรณีรับมอบยานเกราะ VN16 3 คัน การจัดหาเพิ่มเติมอีก 6 คัน และบทวิเคราะห์ของ TAF

จากกรณีที่มีการแผยแพร่ภาพการรับมอบยานเกราะ VN16 ของกองทัพเรือจำนวนสามคัน ทำให้มีการตั้งคำถามและวิจารณ์ในวงกว้างว่ามีความเหมาะสมหรือจำเป็นเพียงใดที่กองทัพเรือจะต้องจัดหายานเกราะในช่วงเวลานี้