กรมการขนส่งทหารบกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 1,348.5 ล้านบาท

โดยในประกาศราคากลางนั้น กองทัพบกสอบราคาจากบริษัท Gulfstream Aerospace ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรงเป็นเงิน 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และราคาตรงกับราคาขายของรุ่น G500 พอดี จึงคาดว่าการจัดซื้อครั้งนี้น่าจะเป็นการจัดซื้อ Gulfstream G500 สำหรับภารกิจโดยสารของผู้บังคับบัญชาและบุคคลสำคัญ (เครื่องบิน VIP)

เชื่อว่าเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ Beechcraft 1900