ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

Home

บทความจากภายนอก – กรณีศึกษาของกองทัพเรือออสเตรเลีย : อุตสาหกรรมต่อเรือมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกของการต่อเรือในประเทศของออสเตรเลีย ซึ่งคำนวณออกมาได้เป็นตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP และอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การจัดหาอาวุธควรจะมีข้อกำหนดในการตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการซื้ออาวุธ และในอีกด้านหนึ่งคือการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

ภาพยานเกราะ VN-1 ของกองทัพบก

ภาพยานเกราะ VN-1 ที่กองทัพบกได้รับมอบจากบริษัท NORICO ประเทศจีน ซึ่งกำลังทะยอยจัดส่งให้กับกองทัพบกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับ โดยกองทัพบกได้จัดหายานเกราะ VN-1 จำนวน 3 ล็อตรวม 111 คัน (ล็อต 1 จำนวน 38 คัน ล็อต 2 จำนวน 34 คัน และล็อต 3 จำนวน 39 คัน รวมมูลค่าโครงการราว 9 พันล้านบาท) โดยเริ่มโครงการจัดหาตั้งแต่ปี 2559 และกำลังทะยอยรับมอบอยู่ ณ ตอนนี้ครับ

กองทัพบก ยืนยัน กรณีพะโล้กระดูกไก่ เป็นเรื่องจริง พร้อมสั่งแก้ปัญหาแล้ว

วันก่อนมีการแชร์ภาพพะโล้แบบที่มีข้าว น้ำพะโล้ และกระดูกไก่ โดยบอกว่าเป็นอาหารที่ทหารเกณฑ์ได้รับประทาน และแจ้งว่าถ้ายอมให้หักเบี้ยเลี้ยงมากกว่านี้ก็จะได้กินดีกว่านี้

วันนี้ทาง #โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงแล้ว โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพนั้นเป็นเรื่องจริง โดยอาจจะมาจากการคำนวณปริมาณจัดเลี้ยงผิดพลาด ทำให้เกิดปัญหาอาหารหมด ทั้งนี้กองทัพบกได้มีการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และบอกว่าการหักเบี้ยเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารวันละ 50 บาทสำหรับอาหารสามมื้อนั้นถือว่าราคาถูกแล้ว เพราะเฉลี่ยตกมือละ 16-17 บาทเท่านั้น ทั้งหมดนี้คือข้าวสามมือ รวมค่ากับข้าว และเชื้อเพลิงด้วย

กองทัพบกได้รับงบประมาณจัดหา Stryker ล็อต 3 ในปี 2564

จากการอภิปรายสงวนคำแปรญัตติของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 นั้น มีข้อมูลจากการอภิปรายปรากฎถึงการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker จากสหรัฐอเมริกาในปีงบประมาณ 2564 อีก 10 คัน มูลค่า 900 ล้านบาท

AI และ Big Data ไม่ได้ทำให้ #เรือดำน้ำ ล้าสมัย!!!

มีบทความหนึ่งแชร์กันไปมาระบุว่า สหรัฐมองว่าเรือดำน้ำกำลังล้าสมัย และกำลังพัฒนา AI มาแทนเรือดำน้ำ

ทั้งนี้ แม้ TAF จะคัดค้านการจัดหาเรือดำน้ำ แต่เป็นการคัดค้านเพราะประเด็นภาวะเศรษฐกิจ ไม่ใช่ประเด็นว่าเรือดำน้ำไม่จำเป็น สำหรับในบทความดังกล่าว เรามองว่าเป็นการเข้าใจผิดในหลายประเด็น ซึ่งจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ครับ

กำลังโหลด…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.