เป็นเหมือนการแสดงศักภาพทางการรบของ #กองทัพอากาศ ต่อสาธารณะชนเป็นประจำทุกปี ในพิธีเปิดการแข่งขันการใช้อาวุธทางยุทธวิธีประจำปี พ.ศ.2564 ที่สนามใช้อาวุธชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไฮไลท์ของการสาธิตในปีนี้คือการแสดงการทิ้งระเบิดจริงต่อเป้าหมายจำลอง ที่ถูกกำหนดไว้ 6 เป้า เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถในการใช้อาวุธรูปแบบต่างๆที่นักบินพร้อมรบของทอ.ได้ทำการฝึกมาตลอดทั้งปี

เปิดฉากด้วยการใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่สามารถทิ้งจากความสูง 15,000 ฟุต จาก F-16 ของฝูง 403 นามเรียกขาน “คอบร้า” โดยลูกแรกเป็นแบบ GBU-12 ขนาด 500 ปอนด์ ตามด้วยGBU-10ขนาด2,000ปอนด์ ที่ต่างเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยการชี้เป้าด้วยเครื่องฉายแสงเลเซอร์จากทีมชี้เป้า CCT ภาคพื้นดิน

ลำดับต่อมาคือการทิ้งระเบิดกดดันต่อเป้าหมายภาคพื้นด้วยระเบิดไม่นำวิธีแบบ Mk.82 ขนาด 500 ปอนด์ ที่ผลิตโดยกรมสรรพวุธทหารอากาศ จากหมู่บินผสมของ F-16จากฝูง 103 และ 403 นามเรียกขาน ” ฟัลค่อน /ไวเปอร์ คอมไบน์” จำนวน 5 ลำ ที่ติดตั้งระเบิดลำละ2ลูก ถึงแม้จะไม่มีระบบนำวิถี แต่ระเบิดทุกลูกก็ตกลงกลางเป้าทั้งหมดจากการกำหนดมุมปลดระเบิดของนักบินเอง

หมู่บินทิ้งระเบิดชุดต่อมาคือ T-50TH จากฝูง 401 นามเรียกขาน”ดราก้อน”จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิดไม่นำวิถีแบบ Mk.82 ผลิตในประเทศลำละ 2 ลูก ที่ตกกลางเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน

หมู่บินสุดท้ายที่ทำหน้าหน้าปิดฉากการทิ้งระเบิดด้วยการทิ้งระเบิด 500 ปอนด์ ปูพรมครั้งละ 6 ลูก จำนวน 2 ลำ คือ F-16 ADF จากฝูงบิน102 นามเรียกขาน”สตาร์” ที่แสดงให้เห็นการใช้ยุทธวิธีในการปลดระเบิดจากความสูงต่ำแล้วฉากออกจากเป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยระเบิดทุกลูกต่างลงสู่พื้นตามมุมที่กำหนดไว้ทั้งหมด

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป้าหมายจำลองทั้ง 6 เป้า บนเขาเป้าหมายของสนามใช้อาวุธแห่งนี้ถูกทำลายลงทั้งหมดตามกำหนดเวลาทุกวินาที อันเป็นสิ่งที่แสดงขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่เกิดจากการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วง จนได้ผลลัพธ์เป็นภาพของการใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง ได้อย่างแม่นยำเช่นนี้

บทความนี้ใน Facebook