กองทัพบกเตรียมส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกการโดดร่วมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne Operations) กับกองพลส่งทางอากาศที่ 82 ของสหรัฐอเมริกาและกองทัพบกอินโดนีเซีย โดยทำการฝึกที่ Fort Bragg นอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 10 – 26 กรกฎาคมนี้

โดยกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกนั้นประกอบไปด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 และพลทหารจากหลายหน่วยจำนวน 114 คน

โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเตรียมการของกำลังพลที่จะเข้าร่วมการฝึกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการกระโดนร่วมจากเครื่องบินลำเลียง C295 ของกองทัพบก ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ จังหวัดลพบุรี

ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกกับกองทัพบกสหรัฐที่ประเทศสหรัฐมาหลายครั้ง เพื่อรับหลักนิยม เทคนิค และยุทธวิธีในการปฏิบัติภารกิจจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งกองทัพบกใช้เป็นแม่แบบในการพัฒนาหลักนิยมของตน แต่หลายปีที่ผ่านมากองทัพบกไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงหบักนิยมให้ทันสมัย การส่งกำลังพลไปฝึกจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคนิคและยุทธวิธีที่กองทัพบกสหรัฐใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบก และพัฒนาหลักนิยมของกองทัพบกให้ทันสมัยต่อไป