ภาพเครื่องบินโดยสารสำหรับบุคคลสำคัญลำใหม่ของกองทัพอากาศไทย กำลังทำการบินทดสอบอยู่ที่ท่าอากาศยาน Hambrug โดยเป็น A320CEO (Current Engine Option) ลำสุดท้ายของสายการผลิตของ Airbus ที่ตอนนี้เปลี่ยนไปผลิตรุ่น NEO แล้ว

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214054671321158

A320 ลำนี้เป็นการจัดหาเพิ่มเติมจาก A320 ทะเบียน HS-TYT หรือทะเบียนของกองทัพอากาศ 60203 ซึ่งได้รับมอบเมื่อปี 2558 โดย A320 ลำใหม่นี้จะได้รับทะเบียน HS-TYW หรือทะเบียนของกองทัพอากาศ 60205 และจะเข้าประจำการในฝูงบิน 602 กองบิน 6 กองทัพอากาศ

โดยรวมแล้ว กองทัพอากาศมีเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญที่ยังประจำการในกองทัพอากาศ ไม่ได้โอนออกไป ดังนี้

60202 = A319 (HS-TYR)
60203/60205 = A320 (HS-TYT/HS-TYW)
60204 = A340 (HS-TYV)
60206/60207/60208 = SSJ100